4x4
Holden - GM - Isuzu
HOLD-57
Type:

Frontera / Amigo

Model:

UES25

Year:

02/1999 to 2002

Detail:

SWB & LWB, 3.2L V6, 2.2L TDi